نرم افزار قالیشویی

نظریات قالیشویان درباره ی ما

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی پیروزی

بنده حدود 12 سال است که با تیم برنامه نویسی سیما گستر همکاری می کنم …

ادامه…

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی میرداماد

ما برای قالیشویی میرداماد نرم افزار تهیه کرده بودیم اما به علت تخصصی بودن نرم افزار سیما …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی ایران مهر

نکته مثبت این نرم افزار این است که هر شخص با هر شرایط سنی می تواند …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی مهسان

اگر برنامه ی سیما نباشد بنده در روند کارم مشکل ایجاد می شود …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی آذری

صدور فاکتور در نرم افزار سیما گستر به طور تخصصی برای صنف قالیشویی نوشته شده است …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی تیراژه

بزرگ ترین امتیاز این نرم افزار نمایش اطلاعات مشتری هنگام تماس با قالیشویی قبل از پاسخ منشی …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی چهلستون

نرم افزار حسابداری هست که آن را به نام قالیشویی تغییر دادند اما نرم افزار سیما گستر از پایه برای قالیشویی نوشته شده است

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی بیستون

حسن خیلی بزرگ دیگر این نرم افزار سیستم قفسه بندی آن است …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی بیستون (بخش دوم)

ارسال پیامک به مشتری جدید خیلی دید مشتری را عوض می کند و تجربه شده مشتری به مشتری معرفی شده …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی مهسان (بخش دوم)

درآمد ما تغییر کرده چون برای مشتری ارزش قائل می شویم و چنین چیز جدیدی برای آن ها جذاب است …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی شفقی

یکی از امکانات مهم این نرم افزار ذخیره شدن تماس مشتری است و قبل از پاسخگویی به تماس بعدی …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی امین اوغلی

یکی از بهترین امکانات که باعث درآمدزایی ما شده است قسمت پیامک متناظر نرم افزار است که …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
تماس جهت پشتیبانی و فروش:
تلفن 5 رقمی:                                             02162803
چهاررقمی بدون کد شهری:                                   1534
تلفن ضروری پشتیبانی:                        1534 080  0912
0912  020 1534                            :تلفن ضروری فروش
نرم افزار قالیشویی
قالیشویی میرداماد

ما برای قالیشویی میرداماد نرم افزار تهیه کرده بودیم اما علت اینکه آنرا جمع کردیم  تخصصی بودن نرم افزار سیما …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی پیروزی

بنده حدود 12 سال است که با تیم برنامه نویسی سیما گستر همکاری می کنم …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی ایران مهر

نکته مثبت این نرم افزار این است که هر شخص با هر شرایط سنی می تواند …

ادامه …

نرم افزار قالیشویی
قالیشویی مهسان

اگر برنامه ی سیما نباشد بنده در روند کارم مشکل ایجاد می شود …

ادامه …

User Review
0 (0 votes)
Call Now Button