پیروز داده پرداز آریا

نرم افزار مدیریت فروش اقساطی

امکان محاسبه فرمول وام بر اساس تعداد اقساط ، کارمزد ، مبلغ و …

ثبت قرارداد فروش اقساطی

چاپ قرارداد و تعهدنامه های هر مشتری

اسکن مدارک، قراردادها و تعهدنامه ها جهت بایگانی و دسترسی آسان

اطلاع رسانی پیامکی سررسید قسط به دفعات و زمان دلخواه شما

گزارش اقساط نزدیک پرداخت

گزارش جداگانه اقساط مشکوک الوصول

گزارشات میزان پرداختی، میزان مانده صندوق و…

گزارشات میزان طلب و حدود دریافتی آینده در بازه های تاریخ مورد نظر شما

گزارشات سود و زیان

گزارشات هزینه کرد و خلاصه درآمد

کنترل دسترسی کاربران به بخش های مختلف نرم افزار

ارسال گزارشات کلی به صورت پیامک به مدیریت

ثبت واریز برداشت از حساب بانکی

و کلی امکانات دیگر که با یک تماس از آن مطلع شوید

User Review
0 (0 votes)
Call Now Button